Primárne naťahuje úlohami v didaktických prostrediach autonómne prekoncepcie žiačok/žiakov na realitu (torus)
Sekundárne si tým žiačky/žiaci vytvárajú jej spojité bijektívne emocionálno-kognitívne zobrazenie (individuálna šálka)
A potom diskusiou hľadajú jej najlepší tvar.