Site announcements

Učenie dejepisu

 
Picture of Ivan Baltay
Re: Učenie dejepisu
by Ivan Baltay - Friday, 16 November 2018, 8:25 AM
 

a) vzťah žiačky/žiaka ku predmetu umožňujeme tým, že sa úlohami/prostrediami dotýkame ich prekoncepcií

b) surovinou poznávacieho procesu je inteligencia žiačok/žiakov, ktorú úlohami naťahujeme na realitu

c) didaktické prostredie je prostredie každodennej skúsenosti žiačok/žiakov

d) ciele sú čapice úloh