Site announcements

Učenie dejepisu

 
Picture of Ivan Baltay
Učenie dejepisu
by Ivan Baltay - Thursday, 15 November 2018, 6:26 PM
 
Učenie dejepisu má viac úrovní.
a) prekoncepcie 
b) poznávací proces
c) didaktické prostredie
d) ciele
Picture of Ivan Baltay
Re: Učenie dejepisu
by Ivan Baltay - Friday, 16 November 2018, 8:25 AM
 

a) vzťah žiačky/žiaka ku predmetu umožňujeme tým, že sa úlohami/prostrediami dotýkame ich prekoncepcií

b) surovinou poznávacieho procesu je inteligencia žiačok/žiakov, ktorú úlohami naťahujeme na realitu

c) didaktické prostredie je prostredie každodennej skúsenosti žiačok/žiakov

d) ciele sú čapice úloh