Dennik

Dennikom sledujeme čo sa skutočne odohralo pri riešení jednotlivých úloh Inšpiračných listov

Datum: 13 September 2018
Tema: Úvod do dejepisu 5-1
CielTemy:

Lepšie ako minulý rok sa pripojiť ku prekoncepciám

CisloUlohy: 2
CielUlohy:

Porovnať možnosti výučby dejepisu. Vyhnúť sa nedorozumeniu z minulého roka 




ZadanieUlohy:

Diktovanie - povedal som žiakom, že budeme mať dejepis, kde sa budem snažiť prepájať veci so súčasnosťou a témami, ktoré sa im zídu v živote. Aby sme si ukázali príklad ako to býva bežne, rozdal som papiere a perá a začal som diktovať informácie o Kolumbovej plavbe. Každú vetu som zopakoval max. trikrát, uvádzal som mená lodí a dátum príchodu do Ameriky. Pýtal som sa následne, ako sa im to páčilo a či by chceli mať viac takýchto dejepisov.

PriebehUlohy:

Žiaci nestíhali a neboli nadšení z úlohy. Nerozumeli, prečo si to píšu.

HodnotenieUlohy: bezproblémová
VylepsenieUlohy: uvažujeme nad vylepšením
DiskusiaUlohy:

Dôkaz sporom, proaktívne vyhýbanie sa  nedorozumeniu jeho premenou na slobodný, motivovaný výber

PomockyUlohy: perá, papiere
StatusUlohy: na zapracovanie
Tagy: