Dennik

Dennikom sledujeme čo sa skutočne odohralo pri riešení jednotlivých úloh Inšpiračných listov


        
 
Datum:
Zahrnúť do vyhľadávania
Tema:
CielTemy:
CisloUlohy:
CielUlohy:
ZadanieUlohy:
PriebehUlohy:
HodnotenieUlohy:
VylepsenieUlohy:
DiskusiaUlohy:
PomockyUlohy:
StatusUlohy:
Tagy:
Krstné meno autora:
Priezvisko autora:


Datum: 13 september 2018
Tema: Písmo 1
CielTemy:

Prekoncepcie letných prázdnin

CisloUlohy: 1
CielUlohy:

Pripomenúť si leto a vmiesiť ho do dejepisu

ZadanieUlohy:

Spýtal som sa žiakov na zážitky z leta. Potom som im rozdal post-ity a poprosil ich o napísanie svojho najlepšieho zážitku a aj termínu, pokiaľ je to možné. Následne mali nalepiť svoj zážitok do správneho času. NIektorí mali problémy s termínom.

PriebehUlohy:

Žiaci zobrali pomerne pozitívne túto aktivitu. Mali aj pár poznámok, avšak všetko bolo riešiteľné

HodnotenieUlohy: bezproblémová
VylepsenieUlohy:

uvažujeme nad vylepšením

DiskusiaUlohy:

výborná úloha typu voľná tvorba, výborný cieľ (tvorivo vniesť niečo do dejepisu)

PomockyUlohy: post-ity, perá, tabuľa
StatusUlohy: na zapracovanie
Tagy:


Datum: 13 september 2018
Tema: Úvod do dejepisu 5-1
CielTemy:

Lepšie ako minulý rok sa pripojiť ku prekoncepciám

CisloUlohy: 2
CielUlohy:

Porovnať možnosti výučby dejepisu. Vyhnúť sa nedorozumeniu z minulého roka 
ZadanieUlohy:

Diktovanie - povedal som žiakom, že budeme mať dejepis, kde sa budem snažiť prepájať veci so súčasnosťou a témami, ktoré sa im zídu v živote. Aby sme si ukázali príklad ako to býva bežne, rozdal som papiere a perá a začal som diktovať informácie o Kolumbovej plavbe. Každú vetu som zopakoval max. trikrát, uvádzal som mená lodí a dátum príchodu do Ameriky. Pýtal som sa následne, ako sa im to páčilo a či by chceli mať viac takýchto dejepisov.

PriebehUlohy:

Žiaci nestíhali a neboli nadšení z úlohy. Nerozumeli, prečo si to píšu.

HodnotenieUlohy: bezproblémová
VylepsenieUlohy: uvažujeme nad vylepšením
DiskusiaUlohy:

Dôkaz sporom, proaktívne vyhýbanie sa  nedorozumeniu jeho premenou na slobodný, motivovaný výber

PomockyUlohy: perá, papiere
StatusUlohy: na zapracovanie
Tagy:


Datum: 13 september 2018
Tema: Úvod do dejepisu 5-1
CielTemy: Vzťah medzi zvedavosťou a poznaním


CisloUlohy: 3
CielUlohy:

Porovnať možnosti výučby dejepisu. Ukázať interaktívnu úlohu

ZadanieUlohy:

Každý žiak dostal kartičku z brainbox, ktorá mala dejepisnú tématiku. Mali si ju prezrieť a jednu vec, ktorá im prišla prínosná alebo zaujímavá, mali odprezentovať svojmu kamošovi. Následne mali urobiť štvorice atď. Potom sme si zaujímavosti povedali v kruhu

PriebehUlohy:

NIektoré kartičky boli nad mieru žiakov (studená vojna...), ale zvládali to pomerne dobre.

HodnotenieUlohy: bezproblémová
VylepsenieUlohy:

Hodnotenie úlohy bolo pozitívne a dokonca chceli poslendých 5 minút využiť na pokračovanie hry a v dvojiciach sa hrali rôzne alternatívy

DiskusiaUlohy:

Rozvojová úloha, dokazujúca, že zvedavosť a kognitívna hodnota sú spojité. Dôkaz, že dobre naplánovaný cieľ generuje svoje prekračovanie

PomockyUlohy: hra brainbox - dejepisná edícia
StatusUlohy: na zapracovanie
Tagy: